UPACARA NGALINGGIHANG

30 Juni 2017 wargaindahjaya 4

Upacara Ngalinggihang Dewa Pitara (Menstanakan Dewa Hyang/ Atma leluhur diyakini telah suci) bertujuan untuk menjalin bhakti keturunan atau santana dengan para leluhur di samping juga […]

1 2